ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ

Δύο κατοικίες με πανοραμική θέα και ένας κέδρος που επιμένει.
Επιφάνεια: 410m2
Χρόνος μελέτης: 2013 (αποπερατωμένο έργο)

Φυροβούνι, Κώστος, Πάρος

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:
XLnt ARCHITECTS
ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:
ΚΩΣΤΑΣ ΜΥΛΩΝΑΣ-ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ:
Ν. ΝΑΚΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ:
ΝΙΚΟΣ ΜΟΣΤΡΑΤΟΣ
ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΜΟΣ:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΟΝΗΣ